All in tekst

Jak mądrze zarządzać projektami?

Jak mądrze zarządzać projektami? Mówią Marek Kowalczyk i Marcin Guzik. Audycję prowadzi Marzena Mazur. Data emisji: 2015-07-19.

Jak wygląda łańcuch krytyczny? Jak przygotować kadrę zarządzającą do wspomagania realizacji projektów? Jakie są podstawowe zadania kierownika projektu?

Chmura Goldratta jako narzędzie w zarządzaniu projektami

Na II konferencji Project Management Institute Wrocław, która odbyła się w dniach 16-17 kwietnia 2015 roku, swoje wystąpienie, jako jeden z wielu zacnych prelegentów, zaprezentował Marek Kowalczyk. Było przewrotnie, bo o medycynie. Ale tylko na początku. Wstęp w dużej mierze poświęcony został doktorom – był historyczny doktor Schanabel von Rom, telewizyjny doktor House, i przede wszystkim honorowy gość prelekcji – współczesny doktor Goldratt. Pytanie więc nasuwa się jedno – w jaki sposób tak różne od siebie postacie pomagają nam lepiej zarządzać projektami?

Trzy poziomy złej wielozadaniowości

Zła wielozadaniowość to problem, który dotyka wielu z nas — zwłaszcza osób stojących na szczycie organizacji.

Zła wielozadaniowość to sytuacja, w której próbujemy żonglować zbyt dużą liczbą tematów. Powszechna w firmie zła wielozadaniowość dramatycznie wydłuża czas realizacji zadań, wpływa na spadek jakości, zmniejsza kreatywność oraz jest jednym z czynników powodujących wypalenie. To niebezpieczne zjawisko w podstępny sposób przyczynia się do marnotrawienia najcenniejszych zasobów każdej organizacji: czasu top managementu.

Zła wielozadaniowość w projektach marketingowych

Jeśli Marketing działa silosowo i generuje lidy bez patrzenia na możliwości przerobienia ich przez Sprzedaż, to Sprzedaż wpada w złą wielozadaniowość i jej efektywność dramatycznie spada. Łańcuszek ten oczywiście sięga dalej: sprzedaż może sprzedawać szybciej, niż Realizacja może wykonywać. Dla maksymalizacji wydajności firmy potrzebna jest globalna synchronizacja, bo nikt nie jest samotną wyspą, lecz elementem łańcucha. A o sile łańcucha decyduje najsłabsze ogniwo.