Co to jest sieć projektu?

Sieć projektu to graficzne przedstawienie logicznych zależności między zadaniami w projekcie. Umożliwia ona dalsze zaplanowanie projektu i jego efektywną realizację. Jest też podstawą do zarządzania realizacją projektu metodą wernisażowo-sieciową.