ZŁĀWIEL a sprawa estońska

Praktykę likwidacji złej wielozadaniowości (zławiel) ilustruje przykład jednego z wydziałów dochodzeniowych estońskiej policji. Mimo ciężkiej pracy detektywów wiele śledztw kończyło się niewykryciem sprawców lub było umarzanych z powodu przedawnienia. Szef wydziału zapoznał się z koncepcją redukcji złej wielozadaniowości i polecił podwładnym zebrać wszystkie prowadzone przez siebie sprawy w teczki i przynieść je do sali odpraw.

Jak wybrać studia podyplomowe z zarządzania projektami?

Jest kilka rodzajów programów w zarządzaniu projektami. Chodzi mi szczególnie o studia podyplomowe, ale ze szkoleniami jest bardzo podobnie. Różnią się one bardzo między sobą, ale używają tego samego określenia w nazwie: „Zarządzanie projektami”. Jednak podobieństwo nazwy jest tu bardzo mylące. Jeśli kupujesz rakietę i dostaniesz rakietę, to możesz się srodze zawieść, jeśli myślałeś o rakiecie do tenisa, a dostałeś rakietę śnieżną. Albo kosmiczną. 

Wrzutki nie są sposobem na współpracę

„Hej, jesteś zajęty? Masz chwilę?”

Trafiłem na odcinek podcastu dotyczący jednego z moich ulubionych tematów — wrzutek i ZŁĀWIEL w miejscu pracy. Gościmi są: naukowcy, główny analityk danych firmy Basecamp i CEO firmy dostarczającej zdalnych pracowników.

Mówią oni o tym, jak poradzili sobie nie tylko z wrzutkami, ale także z kulturą organizacyjną, która im sprzyja.

Czym się różni projekt od procesu?

Według Project Management Institute (PMI) : „Projekt można zdefiniować jako tymczasowe przedsięwzięcie podjęte w celu wytworzenia unikalnego produktu lub usługi. Projekty różnią się od innych ciągłych działań operacyjnych w organizacji tym, że — w odróżnieniu od operacji — projekty mają określony początek i koniec; mają ograniczony czas trwania.” 

Jednak…

Bezkompromisowe zarządzanie projektami

Metoda łańcucha krytycznego pozwala rozwiązać typowe problemy w projektach: opóźnienia, przekroczenia budżetu i brak informacji o tym co się naprawdę dzieje w projekcie. Możesz ją poznać w praktyce na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektem na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Zła wielozadaniowość — wróg agile i biznesu

Dla wielu klientów kluczowa jest dziś redukcja strat wynikających z opóźnień lub szybsze zaspokajanie ich potrzeb. Dlatego przedsiębiorstwa tak często szukają sposobów skrócenia czasu reakcji. Jak nigdy atrakcyjne są więc dziś słowa prekursora *Lean* w firmie Toyota: 

Wszystko co robimy, to przyglądanie się czasowi od momentu złożenia zamówienia przez klienta do momentu, gdy odbieramy gotówkę, i skracanie tego czasu. — Taiichi Ono

Kanban sposobem na redukcję zławiela

Negatywnych skutków realizacji jednocześnie zbyt dużej liczby projektów lub zadań doświadczają prawie wszystkie firmy. Kanban, wywodząca się z Japonii metoda organizacji pracy, umożliwia szybkie i bezinwestycyjne ograniczenie złej wielozadaniowości. Zastosowanie metody jest dość proste, ale wcale niełatwe. Wymaga żelaznej konsekwencji w trzymaniu się prostych, lecz nieoczywistych zasad.

Stojąc na ramionach gigantów: 2. Perspektywa historyczna — Eliyahu M. Goldratt

Przemysł wytwórczy został ukształtowany przez dwóch wielkich myślicieli – Henry’ego Forda i Taiichi Ohno. Ford zrewolucjonizował produkcję masową wprowadzając linie produkcyjne. Ohno wyniósł koncepcje Forda na wyższy poziom tworząc TPS – system, który zmusił cały przemysł do zmiany pojmowania charakteru zapasów magazynowych: z aktywów stały się pasywami. 

Stojąc na ramionach gigantów: 1. Wprowadzenie — Eliyahu M. Goldratt

Nie jest trudno stwierdzić, że u podstaw popularności metody lean leży sukces firmy Toyota. Sukces Toyoty jest niezaprzeczalny. Firma ta wyprodukowała równie wiele samochodów, co tradycyjny lider w branży – GM – i zrobiła to z zyskiem. W latach od 2003 do 2008 średni zysk netto Toyoty ze sprzedaży był o 70% wyższy niż średnia w branży, podczas gdy koncern GM notował straty. Sukces Toyoty można w pełni przypisać jej systemowi produkcji – Toyota Production System (TPS). Takie przynajmniej jest przekonanie kierownictwa, które deklaruje jako swoje główne wyzwanie zaszczepienie TPS jako DNA firmy następnemu pokoleniu menedżerów. 

Zła wielozadaniowość — Fragment książki Yishai Ashlaga „Zasady TOC”

*Zła wielozadaniowość jest główną blokadą przepływu w środowiskach o dużym stosunku czasu przetwarzania do czasu realizacji.* 

Podziwiamy zdolność do żonglowania wieloma zadaniami. Posiadanie zdolność do równoległego radzenia sobie z wieloma wyzwaniami jest koniecznością dla każdego menedżera. Ale nadmierna wielozadaniowość jako tryb pracy ma znaczący negatywny wpływ na funkcjonowanie firmy. 

Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle (odsłona 2)

Wyniki badania „Projekty na czas” przeprowadzonego na 100 polskich firmach są jednoznaczne: 80% projektów spóźnia się. Lecz skoro mamy szkolenia, MS Project, standardy i certyfikacje, to dlaczego problemy w zarządzaniu projektami od przynajmniej 40 lat są takie same?  Dlaczego te szumne (i kosztowne) praktyki są nieskuteczne? Te zabiegi nie działają,  ponieważ nie atakują źródłowej przyczyny problemów w projektach — złej wielozadaniowości.  W trakcie wystąpienia sprawdzimy, czy źródłową przyczyn; problemów z projektami rzeczywiście  jest zławiel i jak ją zwalczyć stosując kanban.