Przeprowadzone na próbie 100 przedsiębiorstw badanie „Projekty Na Czas 2016” pokazuje, że z mniejszym lub większym natężeniem dotyka ona 84 proc. badanych. W wyniku tego, aż 80 proc. projektów ma mniejsze lub większe opóźnienie.

Pobierz raport z wynikami badania i poznaj 6 kroków do zwalczania złej wielozdaniowości (zławiel) przy pomocy technik: kanban, teoria ograniczeń Goldratta i metoda łańcucha krytycznego (critical chain).