Wyniki badania „Projekty Na Czas”

 • 80% projektów w polskich firmach się opóźnia
 • Tylko 19% projektów kończy się w zaplanowanym budżecie
 • Niemal 90% menedżerów ma trudności z uzyskaniem rzetelnej informacji o realnym stanie zaawansowania projektów.

Badanie przeprowadzono na próbie 100 polskich przedsiębiorstw różnej wielkości. Partnerem merytorycznym badania była firma MANDARINE Project Partners.


Pobierz raport z wynikami badania i poznaj 7+1 pierwszych kroków eliminacji opóźnień w projektach.


Spis treści:

 1. Wstęp
 2. O badaniu
 3. Projekty w firmach
  1. Środowisko projektowe
  2. Rodzaje projektów
 4. Część pierwsza: Projekty na czas i w zaplanowanym budżecie
  1. Projekty realizowane na czas
  2. Skala przekroczeń czasu
  3. Projekty realizowane w pierwotnie zakładanym budżecie
  4. Skala przekroczeń budżetu
  5. Problem opóźnień w realizacji projektów
  6. Problem przekroczeń budżetu
  7. Problem uzyskania informacji o stanie projektu
  8. Czy firmy szukały rozwiązania
 5. Rozmowa z Mariuszem Golcem – Prezesem Wielton SA
 6. Część druga: Zła wielozadaniowość
  1. „Zławiel” – znajomość terminu
  2. „Zławiel” – częstotliwość
  3. Przerywanie pracy by zająć się czymś pilniejszym
  4. Strata czasu na przełączanie się pomiędzy zadaniami
  5. Duża liczba błędów do poprawiania
  6. Zmęczeni ludzie pracują wolniej
  7. Demotywacja pracowników
  8. Mniejsza kreatywność pracowników
 7. Pierwsze kroki do usunięcia opóźnień w projektach

Eliminacja opóźnień w projektach

Jak podnosi eliminuje się opóźnienia i podnosi terminowość projektów?

Pierwszym etapem zawsze jest redukcja złej wielozdaniowości (zławiel).

Zła wielozadaniowość to sytuacja, w której jednoczesne realizowanie zbyt dużej liczby tematów doprowadza do syndromu „latania z pustymi taczkami”. W rezultacie wszyscy są zajęci, a opóźnienia narastają. Najczęściej stosowaną techniką jest tu kanban.

Tam, gdzie terminowość realizacji projektów jest sprawą najwyższej wagi, drugim etapem powinno być zastosowanie znanej z teorii ograniczeń Goldratta metody łańcucha krytycznego (critical chain) do zarządzania wszystkimi projektami i każdym z osobna.

Ale zawsze należy zacząć od redukcji zławiel.