Codziennością zarządzania projektami są:

  • zmaganie się ze złą wielozadaniowością,
  • opóźnienia i przekroczenia budżetu,
  • brak realnej informacji o postępach projektu.

Ten stan rzeczy powoduje realne straty finansowe i psychiczne. Jak mawiał dr Goldratt, twórca teorii ograniczeń, ludzie przyzwyczajają się do chronicznych, poważnych problemów i zaczynają uważać je za nieodłoczną część rzeczywistości.

Jakie były problemy project managerów 40 lat temu?

Czyżby takie same? Czyż nie oznacza to całkowitego bankructwa dotychczacowych sposobów zarządzania projekami, takich jak:

  • PMI PMBOK,
  • PRINCE2,
  • MS Project
  • Metoda ścieżki krytycznej,

Nie mam na to zgody. W zarządzaniu projektami czas na coś nowego.

Kliknij i zobacz powieść biznesową o zarządzaniu projektami. 

Kliknij i zobacz powieść biznesową o zarządzaniu projektami.