marek-kowalczyk_26085_LinkedIn.png

Witam!

Nazywam się Marek Kowalczyk. Jestem praktykiem zarządzania projektami.

Z zespołem MANDARINE Project Partners pomogłem zrealizować na czas największy w Europie projekt IPO: wejście na giełdę PGE SA.

Jestem współzałożycielem wydawnictwa MINT Books.

Prowadzę studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami.

Piszę tu o zarządzaniu projektami, łańcuchu krytycznym, złej wielozadaniowości (zławiel), teorii ograniczeń Goldratta.

Co to jest sieć projektu?

Co to jest sieć projektu?

Sieć projektu to graficzne przedstawienie logicznych zależności między zadaniami w projekcie. Umożliwia ona dalsze zaplanowanie projektu i jego efektywną realizację. Jest też podstawą do zarządzania realizacją projektu metodą wernisażowo-sieciową.

Składniki sieci projektu:

 1. Punkt KONIEC (OPP i cele projektu) i punkt START
 2. Produkty końcowe w formie rzeczownik + czasownik dokonany
 3. Zadania w formie rzeczownik + czasownik dokonany
 4. Liczba zadań między kilkanaście a 300
 5. Strzałki oznaczające „aby zacząć … muszę skończyć …” (nie ma pętli!!!)

Warunki poprawności sieci projektu:

 1. Zadania jako rzeczownik i czasownik w formie dokonanej; zrozumiałe i precyzyjne

 2. Są zaznaczone punkty „Start” i „Koniec”

 3. Uwzględnione są wszystkie konieczne i wystarczające zadania

 4. Brak jest zadań zbędnych

 5. Początek i koniec każdego zadania jest połączony z:

  1. Innym zadaniem LUB
  2. Punktem „Start” LUB
  3. Punktem „Koniec”
 6. Brak jest pętli; mogą być zadania poprawiające

 7. Do początku zadania wchodzą strzałki od wszystkich zadań koniecznych i wystarczających dla jego rozpoczęcia

 8. Tylko zależności bezpośrednie

 9. Kilkanaście do 300 (bardzo rzadko) zadań

 10. Zadania optymalnej wielkości (typowo 1-10 dni); jeśli konieczne, to lista kroków w komentarzu

 11. Zależności koniec-koniec tam, gdzie to zasadne

Proces zarządzanie jednym projektem

Proces zarządzanie jednym projektem

Zarządzanie realizacją: metoda wernisażowa oparta o sieć projektu

Zarządzanie realizacją: metoda wernisażowa oparta o sieć projektu

0